Triggerpunktakupunktur

triggerpunktTriggerpunkter er blitt beskrevet som en vanlig forklaring til smerter i muskel/skjelettsystemet. Studier fra Storbritannia oppgir at triggerpunkter kan være hovedkilden til smerte hos 35- 80 % av pasientene som oppsøker primærhelsetjenesten på grunn av smerte. Tallene viser at det er stor variasjon, og vi vet ikke om disse estimatene er de samme for pasienter som oppsøker primærhelsetjenesten i Norge.

Det skilles gjerne mellom to hovedformer av akupunktur: Klassisk akupunktur og medisinsk akupunktur. I sistnevnte gruppe kommer triggerpunktakupunktur/myofascial behandling/intramuskulær stimulering (IMS)/dry needling – kjært barn har mange navn… I kinesisk medisin kalles det for behandlig av ashipunkter.

27.11.2012

Mange pasienter får sitt første møte med akupunkturnåler hos en terapeut som vil “ta” triggerpunkter i vond muskulatur – kanskje er ikke dette engang noe man som pasient har bedt om eller er forberedt på. Men brukes det nåler til denne teknikken, er det viktig å forsikre seg om at det utføres av en skikkelig utdannet akupunktør. Den samme risiko for skader og bivirkninger ved bruk av akupunkturnåler gjelder ved triggerpunktbehandling som ved tradisjonell kinesisk akupunktur.

Årsaker til triggerpunkter:
Akutt overbelastning av en muskel
Langvarig uttretting av en muskel
Dårlig bevegelighet i ryggraden, eller annen leddproblematikk
Monotont arbeid/inaktivitet
Trekk/ kulde
Rask aktivering av en muskel, framfor alt i dens maksimalt forkortede posisjon
Feil ergonomisk sittestilling på jobb
Andre triggerpunkter
Traume
Viscerale sykdommer
Stress

Hva er et triggerpunkt?
Et triggerpunkt (myofascial tenderpoint), er et hyperirritabelt punkt (muskelknute) i muskelen som kan gi smerteutstråling. Vi skiller mellom aktive og latente triggerpunkt. Det er faktisk slik at de fleste av oss stadig går omkring med triggerpunkter uten å kjenne til det (latent triggerpunkt). Punktet vil hele tiden finnes der, og kan ved en ytterst liten irritasjon aktiveres og utløse de karakteristiske symptomer man får av dem (aktivt triggerpunkt). Et triggerpunkt er alltid ømt om man trykker på det, og kan gi utstrålende smerte til en annen del av kroppen, samt såkalte autonome fenomen. De autonome fenomenene formidles via det autonome nervesystemet (ting vi ikke selv kan styre) og kan oppleves i form av økt svetteaktivitet, at blodårene trekker seg sammen, eller utvider seg, (som kan gi hodepine og fremprovosere migrene), tinnitus (øresus), hørsel- og synsforstyrrelser.

Den smerten som stråler ut fra et triggerpunkt, legges alltid til et bestemt sted avhengig av hvilken muskel som er irritert. For eksempel stråler smerten fra et triggerpunkt i m. infraspinatus på baksiden av skulderen, alltid ut til framsiden av skulder og/eller ut i armen. Isjias smerte kan forårsakes av triggerpunkter i setemuskulaturen (falsk isjias). Smerten oppleves da i sete og det kan stråle (referert smerte) ned på baksiden av låret.

Behandlingen av triggerpunkt
En akupunktør som skal behandle smertelidelser og funksjonsnedsettelse ved muskel-/skjelettplager (slik som ved belastningslidelser) vil ofte velge å behandle triggerpunkter som en del av eller før selve akupunktur-behandlingen. Kombinasjonen av triggerpunktbehandling og kinesisk akupunktur er spesielt god og tilhelingen går raskere. En akupunktør vil også benytte elektroakupunktur, som er svak elektrisk strøm koblet til nålene.

Diagnose stilles på bakgrunn av samtale og undersøkelse. Akupunktøren leter frem triggerpunkter, som ofte kjennes som knuter eller kuler i et stramt bånd i muskulaturen. De kjennetegnes også ved at de både er ømme OG gir de utstrålende smertene (“referred pain”). Med en akupunkturnål utlades spenningen i punktet og knuten forsvinner, og med den den utstrålende smerten. Nålene tas oftest ut etterhvert som hvert punkt er ferdig behandlet, men de kan også bli stående under akupunktur-behandlingen. Fornemmelsen kan være nokså intens, som et napp eller rykning (LTR – “local twitch response”), og ofte mer markant (og kanskje smertefull) enn den nålefølelsen vanlig akupunktur gir. Man kan også få reaksjoner fra nervesystemet og bli svett eller litt uvel hvis behandlingen er intens. Det er vanlig å bli øm og støl i muskelen i 1-2 dager.

Triggerpunkter har en tendens til å gjenoppstå i samme område, fordi de er en konsekvens av hvordan vi bruker kroppen og musklene våre. Det trenges gjentatte behandlinger over tid for å avhjelpe problemet. Råd om kroppholdning, arbeidsstilling og belastning er en viktig del av behandlingen og forebyggingen av muskelplager. (Akupunktur.no 13.12.12)