EFT / TFT

EFT/TFT er basert på en revolusjonerende ny oppdagelse, som bryter med vanlige oppfatninger innen tradisjonell psykologi. Det baserer seg på at årsaken til alle negative følelser skyldes forstyrrelser i kroppens energiflyt. Bemerkelsesverdig ofte lindrer EFT symptomer, ved hjelp av en utradisjonell (lett) banking med fingrene på en serie punkter på kroppen. Disse punktene korresponderer med akupunkturpunkter på energimeridianene. Der det finnes en ubalanse, finnes det en korresponderende blokkering av energiflyten gjennom meridiansystemet.

EFT (Emotional Freedom Technique) og TFT (Tankefelts terapi) produserer positive forandringer ved nær sagt alle problemrelaterte følelser, sammen med mange fysiske tilstander. EFT/TFT er raskt og effektivt, og enkelt nok til at alle kan lære seg dette. Alle klienter får en personlig tilpasset veiledning med seg som oppfølging til behandlingen.

De fleste energiske ubalanser blir helt eller delvis fjernet i løpet av kort tids praktisering av denne prosessen. Noen tilfeller krever imidlertid en noe lenger behandling, som klienten selv blir lært opp til. Her er noen eksempler på tilstander som behandling ved hjelp av EFT har hatt en meget god effekt med:

– Frykt relatert til prestasjoner som å snakke i forsamlinger, konsentrasjon, sport etc.
– Fobier som frykt for høyder, fly, lukkede rom, kjøring etc.
– Traumatiske hendelser som fysisk/psykisk mishandling, ulykker etc.
– Forstyrrende følelser som depresjon og sinne.
– Følelser relatert til avhengige mønstre som spising og røyking
– Følelser relatert til fysiske tilstander