Røykfri bedrift

banner

Terapeut Marianne Fagereng tilbyr røykeslutt-tiltak for bedrifter i hele landet.

Røyk er en helseskadelig og tidskrevende aktivitet, som i mange tilfeller kan gå negativt utover arbeidsprestasjoner og føre til sykefravær. Mange bedrifter velger derfor å sette i gang tiltak og aktiviteter for å hjelpe de som ønsker å slutte med tobakksprodukter.

Terapeut Marianne Fagereng tilbyr røykeslutt-tiltak til bedrifter i hele Norge. Metoden som benyttes er hypnoterapi, en teknikk som fungerer raskt og effektivt. Sjansen for å lykkes ved bruk av hypnoterapi er svært høy.

“Kostnadene ved at medarbeiderne røyker er like store som den summen norske bedrifter årlig betaler i sykelønn. Et godt argument for tiltak mot røyking på arbeidsplassene, mener forskningsleder. 18 milliarder kroner. Det er prislappen på norske arbeidstageres røykevaner – for arbeidsgiverne.” (Aftenposten,13 feb 2010)

Hvordan gjennomføres et slikt tiltak?

Etter avtale med terapauten får bedriften mulighet til å tilby sine ansatte å få hypnosebehandling for røykeslutt, enten ved bedriftens lokaler eller ved behandlers lokalter i Oslo, Stavanger, Sandvika eller Tønsberg. Mange bedrifter velger, i tilfeller som dette, å la de ansatte gjennomføre behandlingen i arbeidstiden, og betaler enten hele prisen eller kun en del av den. Noen kan finne på å melde seg på kun fordi bedriften betaler, og dersom dette kan være et problem kan det være mulig å dele pris mellom bedrift og ansatt.

En behandling for røykeslutt foregår i 1,5 eller 3 timer, ut fra den enkeltes motivasjon. Dersom en er veldig motivert og vil slutte med en gang, vil 1,5 time-løsningen være en god mulighet, men dersom en trenger litt tid til gradvis å stumpe røyken, kan man fordele flere timer over flere økter.

Hva koster dette for bedriften?

Har bedriften mange ansatte som er interessert i tilbudet, vil vi bli enige om en pakkepris.

Fungerer hypnose hver gang og på alle?

Hypnose er en effektiv metode for motiverte mennesker. Dersom en ønsker å slutte å røyke, vil det gjennom hypnose være mulig å endre tankemønsteret, slik at man ikke lenger har lyst på røyk.

Det er viktig at den som skal slutte å røyke har god motivasjon, ellers vil ikke behandlingen ha like god effekt.