Vanlige spørsmål om EFT

Hva er EFT?

EFT, eller psykologisk akupunktur (uten bruk av nåler) eller emosjonell frigjørings-teknikk, står for Emotional Freedom Technique. Det er basert på en 5000 år gammel tradisjon – akupressur. Det bygger samtidig på at kroppen har en del energikretser, eller meridianer. Medisinsk forskning bekrefter dette.

EFTs grunnsetning sier at: «Årsaken til alle negative følelser skyldes forstyrrelser i kroppens energisystem». Alle reaksjoner, følelser og svært mange fysiske symptomer kan adresseres ved å balansere det menneskelige energisystem vha EFT.

Når energisystemet er blitt balansert (forstyrrelser fjernet), forsvinner depresjon, engstelser blir nøytralisert og fysiske smerter og problemer lindret eller fjernet.

Hva kan behandles med eft?

Eft kan brukes på svært mange områder, alt fra traumatiske opplevelser, via allergier, fobier, sug/avhengighet til fysiske problemer. Se også under «hva kan behandles»

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår ved at man banker lett på energipunktene, mens man mentalt «har kontakt» med problemet.

Hvor langvarige er resultatene

EFT er vanligvis langvarig. Fysisk helbreding er ofte imponerende og langvarig. Det er imidlertid større mulighet for at en fysisk lindring på sikt kan dukke opp igjen, enn en psykisk lindring. Disse forsvinner oftest for godt.

Er det fare for negative bivirkninger?

Sammenlignet med mange andre behandlngsprosesser, er EFT meget behagelig og varsom. Den har sjelden noen form for bivirkninger. EFT benyttes ofte istedenfor andre behandlingsmetoder, fordi resultatene blir så bra, og behandlingen oftest oppleves som behagelig.

Benyttes det noen form for medikamenter?

Overhodet ikke. All behandling foregår ved å balansere energimeridianene i kroppen.