Hypnose for vektreduksjon

En bevisstgjøring

Det er visse regler du bør følge for å etablere sunne spisevaner. Disse er for så vidt sunn fornuft, som burde være enkle å følge. Men i løpet av livet lager man seg vaner og uvaner, å disse sitter i det ubevisste sinn. I hypnose henvender man seg til det ubevisste sinn for å bevisstgjøre seg disse vanene, for dermed å kunne endre dem. Da vil endringene komme innefra, og man opplever ikke den vanskelige kampen med viljestyrken.

Målet er intuitiv spising. Det vil si at man får kontakt med sine naturlige og medfødte spisevaner.

Det er:

−Å spise når man er sulten, ikke når man bare har lyst på.
−Å spise bevisst – spise sakte og nyte smaken.
−Når man er mett, skal man slutte å spise.
−Ikke forby seg selv noen ting.

Dette kan høres enkelt ut, men mange som har vært gjennom utallige slankekurer har dårlig kontakt med disse følelsene.

HUSK DETTE:

−Den beste måten å gå ned i vekt på, er å henvende seg til det ubevisste, fjerne de underliggende årsakene og endre ditt forhold til mat.

−Å nekte seg selv mat, er det verste du kan gjøre for å gå ned i vekt.
−Du skal ikke leve for å spise, du skal spise for å leve.

Hvorfor dietter ikke virker?

Når du vil gå ned i vekt ved hjelp av dietter, henvender du deg ikke til det som virkelig er problemet. Vektreduksjonen vil derfor i de aller fleste tilfeller være av begrenset varighet. Etter en stund vil de underliggende årsakene igjen få deg til å spise som før.

Hypnose og eft adresserer følelsesmessige aspekter
Overspising dekker som oftest et følelsesmessig behov. Behovet kan skyldes manglende behov i dagens situasjon, eller det kan skyldes omstendigheter fra fortiden, kanskje fra barndommen. Noen spiser for å kompensere for en ubehagelig opplevelse, andre for å belønne seg selv. I noen tilfeller skyldes overspising mangel på kjærlighet, eller at man kjeder seg, eller fordi man er frustrert. Det kan til og med skyldes ønske om å unngå sex, eller for å oppnå beskyttelse. Ofte er dette årsaker man ikke er seg selv bevisst.

Eksempelvis kan en som har vært seksuelt misbrukt som ung, beskytte seg ved å spise mye for å gjøre seg lite attraktiv. Dermed reduseres sjansen for at misbruk skal skje igjen. Dette er ikke en bevisst handling, men ligger i det ubevisste.

Dersom noen av punktene nedenfor gjelder deg, er det stor mulighet for at dette kan være årsaken til at du overspiser.

– følelsen av å være frarøvet noe
– av å være forlatt
– være ensom
– være engstelig
– være utmattet
– skyldfølelse
– frykt, f.eks. for å være perfekt, redd for å mislykkes
– mye innelåst sinne
– følelsen av håpløshet
– kjedsomhet
– mangel på anerkjennelse
– følelsen av ofte å være trist

Denne listen er på ingen måte endelig. Dette er bare noen av de følelsesmessige faktorer som kan utløse overspising.

Jeg benytter hypnose, eft og nlp for å oppnå vektreduksjon. Disse behandlingsmetodene adresserer følelsesmessige årsaker til overspising.