Slik behandles flyskrekk med hypnoterapi

Svært mange sliter med flyskrekk, noe som kanskje ikke er så rart med tanke på de enorme kreftene som er i sving. Fly er likevel statistisk sett en svært trygg måte å reise på, så hvordan kan man overbevise en selv om dette? Jo, ved hjelp av hypnoterapi. I denne artikkelen skal jeg gå igjennom hvordan jeg jobber med mine klienter som har flyskrekk.

Når det å fly blir skremmende

Svært mange opplever at det å fly plutselig kan bli et problem. Noe skjer, som gjør at det de tidligere har gjort uten å tenke nevneverdig over, plutselig oppleves som noe ubehagelig. Dette kan ramme alle mennesker i alle aldre.

Noen beskriver at de har vært gjennom traumatiske hendelser i forkant – som dødsfall, sykdom eller skilsmisse – som kan være en forklarende faktor til at de plutselig reagerer med angst når de flyr.

Noen beskriver at de har opplevd ubehagelige hendelser på en tidligere flytur, for eksempel kraftig turbulens, hvor de kanskje har trodd at de skal dø. Noe som gjør at angsten har satt seg i kroppen. Andre har hørt andres historier, om dramatiske flyturer eller blitt skremt av tanker om terror.

De fleste har gjerne en historie hvor de har flydd mange flyturer tidligere, men hvor det å fly kun har vært et transportmiddel og fokuset har vært målet. Men så får de en dårlig erfaring som gjør at oppmerksomheten rundt det å fly endrer seg. De opplever kanskje at de begynner å grue seg allerede når flyturen er bestilt, og så bygger denne dårlige følelsen seg gradvis opp helt til man setter seg i flysetet og når toppen av kurven. Hvis det da i tillegg kommer et angstanfall, kan det å fly igjen føles som en umulighet.

Hva skjer ved behandling med hypnoterapi

Når du kommer til behandling, begynner vi med å gå gjennom historien rundt det å fly. Vi fokuserer på følelsene det skaper i kroppen, hvordan angstfølelsen oppleves, hvor den kjennes, hva som kjennes, hvor intenst og så videre.

Deretter bruker jeg metodene tankefeltsterapi og EFT (emotional freedom technique). Begge disse terapiformene gjør det mulig å forløse følelsesblokkeringer i kroppen, slik som klumpen i halsen, brystet og magen. Når disse først forløses, vil man raskt oppleve en befriende effekt. Man jobber seg kort og godt gjennom angsten, slik at angsten kan miste sin makt. Denne behandlingsformen gir også mulighet for å komme ned i kroppen, og få kontakt med følelsene på en trygg måte.

Deretter jobber vi med hypnose, hvor man ligger på en god benk eller slapper av i en behagelig stol i ca. 30 minutter. Målet her er å danne nye assosiasjoner og tankemønstre, som automatisk skal dukke opp fra underbevisstheten når man tenker på det å fly. Hypnose er en tilstand av dyp avslapning – også kalt transe – og i denne tilstanden er man langt mer mottagelig for innkommende forslag.

De fleste opplever det å være i transe som en behagelig tilstand, og et normalt løp er på to til tre enkeltstående behandlinger. Her bør den siste behandlingen finne sted like før en flytur.

Etter behandlingen

Etter behandlingen er målet at kroppen er rolig og tankene fokusert på målet med flyturen, forventningene knyttet til denne og at det kan være spennende å reise og oppleve verden. Angstfølelsen har sluttet å rase gjennom kroppen og tankene spinner ikke lengre rundt det å fly.

Lurer du på noe eller ønsker time?

Dersom du ønsker å ta en prat om din flyskrekk eller om du ønsker å starte med behandling, er det bare å ta kontakt. For behandling har jeg kontor både i Oslo, Sandvika og Tønsberg hver uke. Det er også mulig å gjennomføre behandling via Skype eller lignende.