Human Design

Human Design er et refleksjonsverktøy for deg som ønsker å forstå deg selv, dine relasjoner og din livsreise på et dypere plan.

Human design er et system som ble skrevet ned 1987 av Ra Uru Hu eller Robert Alan Krakower.
I løpet av 8 døgn mottok han informasjon om det som ble Human Design
Med dette systemet har vi fått en metode til å kartlegge menneskets indre landskap.

Human Design er en syntese av moderne kunnskap og esoterisk viten. Det består av kvantemekanikk, astronomi, cellebiologi og genetikk, og IChing, astrologi, Chakra systemet og kabbala.
IChing er en eldgammel esoterisk tekst som regnes blant Kinas eldste bøker ca 3000 år gammel.
Astrologi som er kunnskapen om stjernetegnene og planetene og deres energetiske påvirkning på livet.
Chakra systemet som er en hinduistisk beskrivelse av menneskets indre energisentre.
Kabbala som er en av hovedtradisjonene i jødisk mystikk.

Dette systemet brukes som et refleksjons verktøy. Om du tror på dette systemets eller ikke, så kan du ha stor nytte av å se deg selv gjennom Human Design. En gjennomgang av ditt design kan kunne hjelpe deg å sette ord på ulike aspekter av deg selv og av andre. Det vil hjelpe deg til å forstå deg selv og andres oppførsel. Human Design kan hjelpe deg til å forstå dine relasjoner på din arbeidsplass, i familien, som foreldre, i parforholdet. Men aller viktigst din relasjon til deg selv.

Ved å bli kjent med ditt Human Design kart kan du blant annet få en forståelse av :
– Dine styrker
– Hvor du er utsatt for å være sårbar
– Ditt samspill med andre og verden
– Hvordan din energi fungerer
– Dine gaver og dine mønstre/strategier

For å få ditt kart trenger jeg navn, fødselsdata, klokkeslett og sted du ble født.

Et Human Design kart består av veldig mye informasjon. Man starter derfor rapport 1 med det grunnleggende. Det er din energitype, din aura, profil, strategi og indre autoritet.
Etter at du har fått denne rapporten, trenger du litt tid til å lese og sette deg inn i ord og uttrykk. Dermed vil du få mer utbytte av samtalen på ca 60 minutter noen dager etter at du har fått rapporten. I samtalen vil vi går dypere inn i kartet og du vil få anledning til å stille spørsmål. Samtalen kan vi ta online eller evt på mitt kontor i Oslo eller Tønsberg.

Ønsker du en rapport 2, en fordypning i kartet, anbefaler jeg å vente noen uker slik at den første informasjonen får tid til å fordøyes og modnes.
I rapport 2 går vi dypere inn i dine kanaler, ditt hovedsår, inkarnasjonskorset, linjene i inkarnasjonskorset og definisjon.
Her blir det også skriftlig rapport og samtale.

Skriftlig rapport og 60-90 min på Zoom eller på mitt kontor i Tønsberg eller Oslo samtale koster kr 1925 inkl mva.

Jeg er Manifesting Generator, profil 6/2 med spilt definisjon,
Inkarnasjonskors: Left Angel Cross of Informing

Et eksempel på hvordan et Human Design kart kan se ut: