Online behandling

Jeg har i mange år behandlet røykeslutt, snusslutt, søtsug og vektproblemer online. Men under Corona epidemien ble dette mer aktuelt og jeg har dermed fått god erfaring i at dette fungerer.
Dette gir mulighet for de som bor langt unna Oslo og Tønsberg til også å kunne få behandling.
En behandlingstime online består av en samtale hvor vi blir enige om hva man ønsker behandling for, jeg samler den informasjonen jeg trenger, du får informasjon om hva hypnoterapi er og hvordan vi skal jobbe. Deretter er det behandling med hypnose, selve hypnose-delen tar fra 30 til 45 minutter. Ønsker du det, kan vi ta opptak som du kan lytte til i etterkant.