Vanlige spørsmål om Hypnoterapi

 Hva er hypnoterapi?

Hypnoterapi kan til en viss grad sammenlignes med meditasjon. Du er i en meget avslappet tilstand. Din bevissthet er endret, og ditt ubevisste sinn er mer mottagelig for de forslag hypnoterapeuten gir deg, og som vil være nyttige for deg.

Hvorfor benytte hypnoterapi?

Det er i ditt ubevisste sinn oppførsel, holdninger og minner ligger. Hypnoterapi henvender seg til ditt ubevisste sinn, og kan derfor endre/fjerne det som befinner seg der, og dermed få deg til å endre på oppførsel, vaner/uvaner som ligger lagret der, som f.eks. å slutte å røyke.

Hva skjer i løpet av en behandling?

Det første en terapeut må gjøre er å få informasjon fra deg. Hva er ditt problem eller ønske, hvordan oppleves dette i din hverdag osv. Dette blir så benyttet i den videre behandlingen.

Hvordan føles det å være i hypnose?

Dette vil nok variere fra person til person. De fleste opplever en  behagelig avslappet tilstand. Du er imidlertid mentalt våken, med fokus rettet innover mot deg selv.

Hva er forskjellen på hypnose og hypnoterapi

Hypnose refererer seg til en tilstand, mens hypnoterapi er hypnose brukt i en terapeutisk sammenheng.

Er det normalt å være nervøs forut for første behandling?

Ettersom de fleste ikke har erfart hypnose tidligere, er det ikke unaturlig at det kan knyttes en viss spenning til hva som skal skje. Denne usikkerheten er imidlertid fjernet etter første behandling. Dersom du føler uro foran første behandling, skal jeg fortelle deg hva som vil skje.

Vil jeg være bevisst på hva som skjer under hypnose?

De aller fleste er bevisst på hva som skjer og hva som blir sagt. Det kan imidlertid tenkes at du ikke husker alt som blir sagt. Dette er helt normal, og har absolutt ikke noe å si for utfallet.

Vil jeg miste kontrollen mens jeg er i hypnose?

Du lar deg selv slappe av og du lar deg selv motta de forslag som blir gitt, fordi du selv velger å gjøre det, i forvissing om at dette vil være nyttig for deg.

Kan hypnoterapeuten få meg til å si ting jeg ikke vil fortelle?

Som nevnt tidligere, er du i kontroll. Du vil derfor ikke risikere å fortelle noe du ikke selv ønsker å si. Du kan også velge å ikke si noe i det hele tatt. Men husk at en hypnoterapeut vil ditt eget beste, og vil kun ønske at du sier noe dersom det kan være til hjelp for deg.

Kan alle benytte hypnoterapi?

Alle som har evnen til å følge instruksjoner kan hypnotiseres. Du blir fortalt hva du skal gjøre, og velger selv å gjøre dette. I en terapeutisk sammenheng innebærer dette at du mottar forslag fra en hypnoterapeut, mens du er i en dyp avslappet tilstand. Men kun hvis du tillater deg selv å gjøre det.