Farene ved å røyke

Tjæreinnholdet i sigarettrøyken skader cellene i lungenes luftveier. Etterhvert kan denne skaden produsere celler som vokser ukontrollert, og føre til kreft i lungene eller strupehodet. Kroppens forsvarsceller oppdager andre skadelige stoffer fra røyken. Disse cellene flyttes til lungene for å forsøke og forsvare lungene, men blir istedenfor ødelagt av sigarettrøyken. De døde cellene frigir stoffer som skader strukturen i lungene og fører til kronisk bronkitt og emfysem.

Andre stoffer fra sigarettrøyken kommer inn i blodet og er årsak til skade på andre organer i kroppen. Arteriene i hjertet, hjernen og andre steder, kan påvirkes og føre til angina, hjerteanfall, slag og dårlig blodsirkulasjon. Dermed øker faren for kreft også i andre deler av kroppen, som spiserør og blære.

KOLS

KOLS står for Kronisk Obstruktiv LungeSykdom. Dette er en benevnelse som brukes for flere tilstander, inkludert kronisk bronkitt, emfysem og skade på luftveiene. Alle disse fører til at det blir vanskeligere for luft å komme inn og ut fra lungene, og dermed tyngre å puste.

Hva fører til KOLS?

Den mest vanlige årsaken til KOLS er røyking. Dersom du slutter å røyke reduserer du gradvis faren for å få KOLS. Dersom du allerede har fått KOLS, forsinker du utviklingen om du slutter å røyke.

Miljøfaktorer kan også føre til KOLS, f.eks. om du er utsatt for kullstøv. Det kan også til en viss grad være arvelig.

Les også mer på Helsedirektoratets sider om tobakk.
Klikk her