Overgangsalder gjør kvinnen klokere

Akupunktur - kvinneOvergangsalder inntrer oftest mellom 48 og 55 år, med et gjennomsnitt på 51 år. Det er i seg selv hverken en sykdom eller en ubalanse, men kan medføre en del ubehagligheter. 20-25 % opplever voldsomme symptomer, 50-60% milde symptomer og 15-20% opplever ingen symptomer.

Sett fra kinesisk medisinsk vinkel skjer det en forandring hos kvinnen i denne alderen som kan sammenlignes med puberteten. En overgang til en ny periode i livet, som i vesten betraktes som en negativ utvikling fordi vi verdsetter og tilstreber ungdommelighet. Sett med kinesiske øyne er overgangsalderen et viktig stadie i kvinnens fysiolgiske utvikling. Blodet som har blitt sendt til livmoren for å lage barn, blir nå sendt til Hjerte og bevisstheten. Kvinner betraktes derfor som visere og klokere etter at menstruasjonen opphører 🙂

Akupunktur har flere og gode studier som viser at den kan dempe en del av disse plagene som kommer. Plager som hetetokter og svettebølger, hjertebank, humørsvingninger, irritasjon, følelse av hevelse og stivhet i kroppen.

Det kreves ofte ca 5 behandlinger med akupunktur avhengig av den enkeltes symptomer og evt noen vedlikeholdsbehandlinger.