Forebygging av pollenallergi

pollen-helps-allergies-phot

For å forebygge pollenallergi, er tiden snart inne for å starte behandlingen med akupunktur.

Or og hassel kommer allerede i slutten av februar eller begynnelsen av mars, og forebyggingen bør  begynne 3-4 uker før.

Allergisk rhinitt (nesetetthet) eller høysnue, skyldes en allergisk reaksjon på stoffer som kommer i kontakt med neseslimhinnen. Den allergiske reaksjonen utløser en lokal betennelsesreaksjon som fører til kløe i nesen, nesetetthet, rennende nese, nysing. Tilstanden kan også føre til reaksjoner fra andre organsystemer, spesielt øynene (NHI 2013).

Ved sesongavhengig rhinitt er det som regel bjørkepollen om våren og gresspollen om sommeren som er årsak til plagene. Ved helsårsrallergi er støv eller dyrehår mer vanlige årsaker, og her er i tillegg tobakksrøyk en viktig faktor (NHI 2013).

Vi regner med at så mange som 10-25 av 100 personer er plaget med allergi fra nese eller øvre luftveier i perioder eller hele året. Forekomsten av høysnue er fordoblet over de siste 20 årene. Den vanligste behandlingen i dag er symptomlindrende preparater som antihistaminer og kortisonsprayer (NHI 2013).

For mange hjelper medikamentene å lindre symptomene, men ikke alle føler de får nok hjelp med sine plager. Det er også veldig vanlig å få bihulebetennelse som følge av langvarig tett og/eller rennende nese med mye slim.

Preparatene som brukes for allergi kan også ha ulike bivirkninger som kan være like plagsomme som allergireaksjonen. De vanligste bivirkningene er; tretthet, svimmelhet, søvnplager eller fordøyelsesbesvær (Maciocia 2008).

I Kinesisk medisin jobber man både med å behandle symptomene når de opptrer i sesong, men også for å styrke immunforsvaret utenfor sesong, og slik hindre at man får en like kraftig reaksjon på allergenene når man blir eksponert.

Akupunktur har vist seg å være en effektiv og trygg behandling for allergiplager.

Man setter i gang behandling helst senest 3-4 uker før pollensesongen begynner. Det er viktig å starte tidlig for å forebygge og styrke kroppen. Deretter jobber man med symptomene som kommer når pollenet er i luften. Det går helt fint å ta medisiner samtidig med akupunkturbehandlingen. Mange opplever at bivirkninger som tretthet, som en del av antihistaminene gir, blir bedre med akupunktur. Det er lite bivirkninger med akupunkturbehandling.

Ref:

Maciocia,G(2008).The Practice of Chinese Medicine.2utg.Edinburg: Churchill Livingstone

Norsk Helseinformatikk(NHI 2013)Høysnue-allergisknesetetthet. URL: http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/hoysnue-allergisk-nesetetthet-3439.html (lest:24.01.13)