Monthly archive for august 2012

Overgangsalder gjør kvinnen klokere

Akupunktur - kvinne

Overgangsalder inntrer oftest mellom 48 og 55 år, med et gjennomsnitt på 51 år. Det er i seg selv hverken en sykdom eller en ubalanse, men kan medføre en del ubehagligheter. 20-25 % opplever voldsomme symptomer, 50-60% milde symptomer og 15-20% opplever ingen symptomer. Sett fra kinesisk medisinsk vinkel skjer det en forandring hos kvinnen i denne alderen som kan sammenlignes med puberteten. En overgang til en ny periode i livet, som i vesten betraktes som en negativ utvikling fordi vi verdsetter og tilstreber ungdommelighet. Sett med kinesiske øyne er overgangsalderen et viktig stadie i kvinnens fysiolgiske utvikling. Blodet som

Les mer