Behandling under corona-situasjonen

Vi står nå overfor en gigantisk nasjonal dugnad der alle som en har et stort ansvar. Jeg ønsker å ta del i dette.

Som intensivsykepleier kan jeg nå bidra på intensivavdelingen, som fremover vil trenge ekstra ressurser. Jeg vil derfor i tiden fremover ikke ta imot klienter på mine behandlingssteder. Jeg vil i stedet tilby hypnoterapi-behandlinger på Skype eller lignende til de som ønsker det. Min erfaring er at dette gir tilsvarende gode resultater.

Basert på virusets karakter som kan angriper lungene, og helsemyndighetenes anbefalinger kan det nå være ekstra gunstig å bli røykfri.

Ønsker du behandling, ta gjerne kontakt.